اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز یکشنبه از ساعت ۱۲ زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی این تیم در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد. پیش از شروع تمرین محمد احمدزاده در جلسه ای کوتاه ، دقایقی با بازیکنان تیم فوتبال […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز شنبه از ساعت ۱۲ زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد. علیرضا دغاغله و آرمین انبساطی به دلیل مصدومیت در تمرین روز شنبه به شکل اختصاصی […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد. مهدی خانی مربی بدنساز تیم فوتبال ملوان همچون روزهای گذشته از جمله غایبین تمرین […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز سه شنبه از ساعت ۱۲ زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد. محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پیش از شروع تمرین دقایقی […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز دوشنبه از ساعت ۱۵/۳۰ دقیقه زیر نظر محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد. محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پیش از شروع تمرین دقایقی با […]

© طراحی و پشتیبانی توسط شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی