اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی تمرین تیم فوتبال ملوان روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ زیر نظر نادر دست نشان سرمربی تیم فوتبال ملوان در استادیوم تختی پیگیری شد. ایمان با صفا و حافظ یعقوبی به دلیل مصدومیت فقط نظاره گر تمرین روز پنجشنبه تیم فوتبال ملوان بودند. ناخدا تیمور […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : آخرین تمرین تیم فوتبال ملوان ، پیش از دیدار مقابل راه آهن تهران روز دوشنبه از ساعت ۱۱ زیر نظر نادر دست نشان در استادیوم تختی پیگیری شد. بازیکنان تیم فوتبال ملوان در تمرین روز دوشنبه تمرینات سبک را در دستور کار داشتند. […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز یکشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ دقیقه زیر نظر نادر دست نشان سرمربی تیم فوتبال ملوان در استادیوم تختی پیگیری شد. حافظ یعقوبی به دلیل مصدومیت تنها غایب تمرین عصر روز یکشنبه تیم فوتبال ملوان بود. بازیکنان تیم فوتبال ملوان […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز شنبه از ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه زیر نظر نادر دست نشان سرمربی تیم فوتبال ملوان در استادیوم تختی پیگیری شد. حافظ یعقوبی همچون روز گذشته به دلیل مصدومیت با لباس شخصی در تمرین حضور یافت و فقط نظاره گر […]

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : آخرین تمرین تیم فوتبال ملوان ، پیش از دیدار مقابل خونه به خونه بابل روز دوشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ دقیقه زیر نظر نادر دست نشان در استادیوم تختی پیگیری شد. بازیکنان تیم فوتبال ملوان در تمرین روز دوشنبه تمرینات سبک را در دستور […]

© طراحی و پشتیبانی توسط شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی