این پست در ساعت ۱۲:۱۹ ب.ظ و تاریخ ۹۵/۰۴/۲۹ ارسال شده است


ThumbnailHandler.ashx

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۶-۹۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول با حضور غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول مسابقات لیگ دسته اول و مصطفی شهبازی مسئول رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه های لیگ دسته اول برگزار شد. محمودزاده در این مراسم تاکید کرد که لیگ دسته اول روز ۱۷ مرداد آغاز می شود. برنامه لیگ دسته اول با ساعت و تاریخ به زودی اعلام می شود.

* هفته اول

پارس جنوبی- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر

اکسین البرز – نساجی مازندران

راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

سپیدرود رشت – بادران تهران

فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد

خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز

* هفته دوم

خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی بوشهر

مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران

استقلال اهواز- آلومینیوم اراک

بادران تهران- فولاد یزد

فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران

نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر – مس کرمان

گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز

*هفته سوم

راه‌آهن تهران- مس رفسنجان

آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران

مس کرمان- گل‌گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز

فولادیزد- ملوان بندرانزلی

خونه به خونه مازندران- بادران تهران

سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد

اکسین البرز- استقلال اهواز

* هفته چهارم

بادران تهران- ایرانجوان بوشهر

پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک

استقلال اهواز- فولادیزد

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران

گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران- مس کرمان

خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز

* هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر

سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز

ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی

راه‌آهن تهران- بادران تهران

آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد

مس کرمان – استقلال اهواز

* هفته ششم

گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک

مس رفسنجان- فولاد یزد

پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت

خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران

استقلال اهواز – نفت مسجدسلیمان

بادران تهران- مس کرمان

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

* هفته هفتم

مس کرمان- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر

فولادیزد- خونه به خونه مازندران

سپیدرود رشت- الومینیوم اراک

ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی

اکسین البرز- بادران تهران

نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد

راه‌آهن تهران- استقلال اهواز

* هفته هشتم

خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر

مس رفسنجان – نساجی مازندران

فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان

آلومینیوم اراک – فولاد یزد

استقلال اهواز – سپیدرود رشت

خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران

بادران تهران – نفت مسجدسلیمان

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز

* هفته نهم

سپیدرود رشت – مس رفسنجان

مس کرمان – پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه مازندران

راه‌آهن تهران – آلومینوم اراک

اکسین البرز- فولاد یزد

فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی

گل‌گهر سیرجان – بادران تهران

نفت مسجدسلیمان – خیبر خرم‌آباد

نساجی مازندران – استقلال اهواز

* هفته دهم

استقلال اهواز – ایرانجوان بوشهر

ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران

مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان

بادران تهران – فجر سپاسی شیراز

فولادیزد- سپیدرود رشت

پارس جنوبی جم بوشهر – راه‌آهن تهران

خونه به خونه مازندران – نفت مسجدسلیمان

خیبر خرم‌آباد- مس کرمان

آلومینیوم اراک – اکسین البرز

* هفته یازدهم

اکسین البرز – مس رفسنجان

ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر

نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران

نفت مسجدسلیمان – آلومینوم اراک

مس کرمان – فولاد اهواز

راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی – بادران تهران

فجرسپاسی شیراز – خیبر خرم‌آباد

گل‌گهر سیرجان – استقلال اهواز

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر

بادران تهران – نساجی مازندران

خیبرخرم‌آباد – گل‌گهر سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر – فجرسپاسی شیراز

استقلال اهواز – ملوان بندر انزلی

فولاد یزد – راه‌آهن تهران

سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک –  مس کرمان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز

* هفته سیزدهم

فجرسپاسی شیراز – مس کرمان

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر

گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران

ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد

مس کرمان – سپیدرود رشت

اکسین البرز – راه‌آهن تهران

ملوان بندر انزلی – خیبرخرم‌آباد

بادران تهران- استقلال اهواز

* هفته چهاردهم

فولادیزد – ایرانجوان بوشهر

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

پارس جنوبی جم بوشهر – گل‌گهر سیرجان

استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی

خیبرخرم‌آباد – بادران تهران

راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران – مس کرمان

سپیدرود رشت – اکسین البرز

* هفته پانزدهم

بادران تهران- مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم بوشهر

فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه مازندران

گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

نساجی مازندران- فولاد یزد

ایرانجوان بوشهر – سپیدرود رشت

مس کرمان – راه‌آهن تهران

خیبرخرم‌آباد – استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز

*هفته شانزدهم

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر

راه‌آهن تهران – نساجی مازندران

سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان

فولادیزد – فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی

آلومینوم اراک – بادران تهران

مس رفسنجان – خیبر خرم‌آباد

پارس جنوبی جم بوشهر – استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

* هفته هفدهم

استقلال اهواز – مس رفسنجان

بادران تهران – پارس جنوبی جم بوشهر

خیبر خرم‌آباد – خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان – فولادیزد

نساجی مازندران – سپیدرود رشت

ایرانجوان بوشهر – راه‌آهن تهران

ملوان بندرانزلی – نفت مسجدسلیمان

مس کرمان – اکسین البرز

اشتراک گذاری© طراحی و پشتیبانی توسط شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی