این پست در ساعت ۶:۲۵ ب.ظ و تاریخ ۹۵/۰۴/۰۷ ارسال شده است


Untitled-3

 

باشگاه ملوان در صورت ادامه پیدا کردن برخی فشارها و مصاحبه های غیرمسئولانه ضمن رعایت اصول حرفه ای، توافقنامه اولیه و کاملا قانونی واگذاری امتیاز نفت به ملوان را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان؛ با توجه به برخی فشارها و مصاحبه های غیر حرفه ای و غیرمسئولانه که توسط برخی افراد انجام شده و سعی در برهم زدن افکار عمومی و تشویش ذهن هواداران این باشگاه را دارد، مدیران باشگاه تصمیم گرفتند در صورت ادامه پیدا کردن چنین مصاحبه هایی برگه توافقنامه قانونی فروش امتیاز نفت به ملوان را که به امضای مسئولین مربوطه کمیته واگذاری، مسئولان باشگاه نفت و ملوان رسیده است را با لاک گرفتن اعداد و ارقام منتشر و در اختیار رسانه ها قرار دهد.

در این توافقنامه کاملا قانونی تمام موارد با شفافیت کامل بیان شده و برای تمامی مجوزها و البته تسویه حسابها نیز برنامه زمانبدی دقیقی درنظر گرفته شده است که به امضای آقایان قنبرزاده (مدیرعامل باشگاه نفت)، آل اسحاق (مسئول حقوقی باشگاه نفت) و آقای مهندس تاجیک (نماینده وزارت نفت و سهام دار باشگاه نفت) و همچنین مدیرعامل، نماینده حقوقی و هیات مدیره باشگاه ملوان رسیده است برای تمامی بندها زمانبدی در نظر گرفته شده است و باشگاه ملوان نیز تا این لحظه براساس همان توافقنامه به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

اشتراک گذاری© طراحی و پشتیبانی توسط شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی