این پست در ساعت ۱۲:۳۷ ق.ظ و تاریخ ۹۷/۰۷/۱۱ ارسال شده است


اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
به گزارش” سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ” و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏

هفته هشتم – دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‏

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع) ‏ کرمان

سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‏

آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته نهم – یکشنبه ‏‏۲۹ مهر ۹۷‏

مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز فارس

خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهداء سیمرغ

دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‏

نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی ارومیه

‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی انزلی

‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان – ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

هفته دهم – یکشنبه ‏‏۶ آبان

گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۵– ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک

اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۷– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته یازدهم – یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۹۷‏

خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه شهداء سیمرغ

شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت ۱۵– ورزشگاه پارس شیراز

استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه پاس قوامین تهران

ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت ۱۷– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷‏

مس رفسنجان- مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم – یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏

بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه – قشقایی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز

مس کرمان – استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته سیزدهم – شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏

ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز

بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته چهاردهم – شنبه ۳ آذر ۹۷‏

آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

یکشنبه ‏‏۴ آذر ۹۷‏

گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع)‏ سیرجان

فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت ۱۵- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پانزدهم – شنبه ۱۰ آذر ۹۷‏

استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهرداری تبریز

قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز

مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء رفسنجان

یکشنبه ‏‏۱۱ آذر ۹۷‏

گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی انزلی

بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته شانزدهم – شنبه ۱۷ آذر ۹۷‏

خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ

آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

یکشنبه۱۸ آذر ۹۷‏

اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفدهم – شنبه ‏‏۲۴ آذر ۹۷‏

گل گهر سیرجان- اکسین البرز– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان

بادران تهران -مس کرمان– ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی- نود ارومیه – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

اشتراک گذاری© طراحی و پشتیبانی توسط شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی